SCHOOL-ENGLISH

Do you speak English?Of course,we think!So there are some important(but no many!) words for you:
Stroke-hladit
awful-skaredy(Awful Betty)
because-protoze
upon-na
read-číst,nepravidelné sloveso,ale v minulém čase se píse stejně,ale vyslovuje "red"
glider-kluzák
on the face-na obličeji
church-kostel,církev
able to-budoucí čas pro jedno z pouzití významu "can"
anniversary-výročí(80.anniversary)
emperior-císař
both-obě,oba,obojí
empty-prázdný
full-plný
seem-zdát se(Seems to be heavy?Zdá se to tězké?)
huge-obrovský;větsí nez big nebo large
liquid-tekutina
miss the bus-nestihnout autobus
hill-kopec(from hill-z kopce,to hill-do kopce)
important-důlezitý
Snad ti to stačí a udělás ve skole dojem!Prístě budeme pokračovat a a to tězsími slovy.